Philips unveils new brand direction centered around innovation and people

Philips unveils new brand direction centered around innovation and people
 

News Center

 
Moving up seventeen places in two years reflects company’s strong commitment to sustainability
Tháng Sáu 24, 2014
 
Tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực chiếu sáng, Philips Hoàng Gia đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của 288 hộ gia đình tại thôn Thanh Sơn, tỉnh Hà Nam.
Tháng Sáu 12, 2014
 
Royal Philips, the global leader in lighting, was helping to improve the lives of people in 288 households located in the remote village of Thanh Son.
Tháng Sáu 12, 2014
Tháng Ba 20, 2014 Philips Chung Tay Tiết Kiệm Năng Lượng với Giờ Trái Đất Xanh 2014
Tháng Mười Hai 13, 2013 Philips Healthcare CEO, Deborah DiSanzo, named as ‘Inspiring fifty’
Tháng Mười Một 22, 2013 Philips thể hiện sự sáng tạo cho cuộc sống tại Ngôi Làng Hà Lan 2013
Tháng Mười Một 22, 2013 Philips brings innovations that matter to people to Holland Village 2013
Tháng Mười Một 13, 2013 Philips unveils new brand direction centered around innovation and people
 
www.flickr.com

Philips on Twitter

Join the conversation


 

Dõi theo chúng tôi©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.